Om

WILLMARK

v/ Jane Willumsgaard og Marie Markman 

I 2013 starter en kunstnerisk dialog med udgangspunkt i at lave landskabsbearbejdninger. Samarbejdet begyndes efter i en årrække at have talt om at arbejde sammen, og i denne periode have krydset hinanden fagligt flere gange, uden at det er kommet l konkrete projekter– Jane Willumsgaard med udgangspunkt i arkitektur åbnende sin praksis mod billedkunst og Marie Markman med udgangspunkt i billedkunst åbnende sin praksis mod landskabsarkitektur. Willumsgaard er bosiddende på Hjarnø, og det besluttes, at det kunstneriske møde skal tage udgangspunkt i dette landskab. Det besluttes endvidere at arbejde indenfor en stramt defineret tidsramme, og at undersøgelsen af landskabet er ved at investere tid i arbejdet og lave værker ved at mødes i en kunstnerisk dialog med udvalgte steder, ud fra principper om ikke at tilføje noget, men kun at omstrukturere eksisterende elementer i landskabet  

Willmark er forår 2020 blevet tildelt et projektlegat af Statens Kunstfond til ’Landskabsdialoger’.