SAND I RUM 2020

SAND I RUM 2020

September 2020 / Landskabsbearbejdning 7

• September 2020 bruges en dag på at bearbejde sandet, som udgør gulvet i et gallerirum, så sandet træder frem som en helt glat og enkel flade. Det besluttes at fokusere på skiftet mellem galleriets forrum, hvor sandet bevares ubearbejdet, til galleriets hovedrum, hvor sandet bearbejdes til en helt glat flade, som lader rummet stå frem, rent og enkelt. Sandfladen består i to måneder. Sandfladen udstilles sammen med fotodokumentation af landskabsbearbejdningerne 1, 2 og 3 i forbindelse med åbne værksteder i Hedensted Kommune d. 5.-6. september 2020. Sandfladen indgår i landskabsdialoger d. 29. oktober 2020. Værket eksisterer nu udelukkende i fotografisk form.