STI AF SKALLER 2015

STI AF SKALLER 2015

Februar 2015/ Landskabsbearbejdning 2

• Februar 2015 bruges to dage på at omorganisere skaller fra blåmuslinger på en bro. Broen forbinder sandtangen med øen. Over sommeren er tangen en yndet yngleplads for en mågekoloni. Skallerne er efterladenskaber fra mågerne, som benytter betonbroens hårde overflade til at lade muslingerne falde på, så de åbner sig og kan spises. Broen er del af vandringsruten for besøgende på Hjarnø. Lokaliteten og tidsrammen for projektet er fastlagt inden mødet med landskabet. På stedet besluttes at fremhæve broen som forbindelse gennem laget af muslingskaller. Dette gøres ved at trække laget af muslingeskaller tyve centimeter ind fra broens kant i begge sider. Hvor der er afsat to dage til arbejdet, viser det sig, at det kun tager en enkelt dag at ramme den rigtige nuanceringsgrad. Laget af skaller forskydes og går fra at dække hele broen til at danne et markeret felt i hele broens udstrækning.

.