STEN - TIDEVAND 2015

STEN – TIDEVAND 2015

Juni 2015/ Landskabsbearbejdning 3

• Juni 2015 bruges to dage på at omorganisere stenene i indsøen (i folkemunde ”lagunen”) på indersiden af broen. Ideen opstår i forbindelse med landskabsbearbejdning 2. Tilsynekomsten af sten i indsøen varierer ved vandstandens ændring. Arbejdet gennemføres over to dage. Lokaliteten og tidsrammen er fastlagt inden mødet med landskabet, samt at arbejdet vil tage sit udgangspunkt i stenene. De endelige valg omkring landskabsbearbejdningen tager form på stedet, og det besluttes at lave en rektangulær flade, som alt efter tidevand vil være mere eller mindre blotlagt. Igennem to dage omorganiseres et antal af lagunens sten. Stenenes størrelser bliver defineret af, hvad det er fysisk muligt at bære, samt et ønske om at omrokeringen af sten skal fremstå nænsom, hvor de er fjernet. Den rektangulære stenflade er i dag del af Hjarnøs landskab.