SPOR I SIV 2020

SPOR I SIV 2020

SEPTEMBER/ Landskabsbearbejdning 6

• SEPTEMBER 2020 bruges to dage på at trække en linie og gå et spor på tværs af et tagrørslandskab i den vestlige ende af Hjarnø. Sporet danner en forbindelse fra et højere græsplateau igennem tagrørene til strandens flade. Græsplateauet anvendes til vendeplads af lokale såvel som besøgende, som tager bilen ud og ser aftensolen gå ned. Lokaliteten og tidsrammen er fastlagt inden mødet, samt at arbejdet vil tage sit udgangspunkt i tagrørene. På stedet besluttes det, at omorganisere tagrørerne ved at nænsomt træde og lægge rørene ned som et gulv. Sporet er skjult men hvis man bevæger sig ind i landskabet åbner det sig ind igennem tagrørernes masse og ender i et visuelt kig til vandet. I løbet af månederne efter landskabsbearbejdningen forandres rørerenes farver og udtryk, vandet stiger i sporet og åbningen lukkes og åbnes igen af det voksende sankt hans bål på stranden og sporet ændrer vedvarende karakter. Vinden og lyset påvirker oplevelsen i sporet og sporets synlighed i tagrørenes landskab.