SPOR I SIV 2020

SPOR I SIV 2020

September 2020 / Landskabsbearbejdning  6

I et sivområde interveneres der i sivene.

• SEPTEMBER 2020 bruges to dage på at trække en linje og gå et spor på tværs af et tagrørslandskab i den vestlige ende af Hjarnø. Sporet danner en forbindelse fra et højere græsplateau igennem tagrørene til strandens flade. Græsplateauet anvendes til vendeplads af lokale beboere såvel som besøgende, som tager bilen ud og ser aftensolen gå ned. Lokaliteten og tidsrammen er fastlagt inden mødet, samt at arbejdet vil tage sit udgangspunkt i tagrørene. På stedet besluttes det at omorganisere tagrørene ved nænsomt at træde og lægge rørene ned som et gulv. Sporet er skjult fra tilkørselsvejen, men bevæger man sig ind i landskabet, åbner det sig ind igennem tagrørenes masse og ender i et visuelt kig til vandet. I løbet af månederne efter landskabsbearbejdningen forandres tagrørenes farver og udtryk – vandet stiger i sporet og kigget mod vandet lukkes visuelt og af et voksende Sankt Hans bål på stranden og det trådte spor ændrer vedvarende karakter. Vinden og lyset påvirker oplevelsen i sporet og sporets synlighed i tagrørenes landskab.