FELT AF SAND 2013

FELT AF SAND 2013

August 2013/ Landskabsbearbejdning 1

• August 2013 bruges to dage på at ordne 100 m2 kystlandskab på en tange, så den træder frem som en helt ren og enkel sandflade. Tangen er del af en yndet vandringsrute for besøgende. Lokaliteten og tidsrammen er fastlagt inden mødet, samt at arbejdet vil tage sit udgangspunkt i sandfladen. På stedet besluttes det, at alle sten, planter, tang og skaller på et 100m2 stort område på tangen skal omorganiseres og nænsomt indarbejdes i det omkringliggende landskab, så en helt ren sandflade, gende fra vandkanten på begge sider af tangen, står helt klart frem. I løbet af to dage findes balancen for, hvor meget af det eksisterende landskab, der kan omorganiseres, så sandfladen fremstår helt klart frem samtidig med, at alt hvad der fjernes på det udvalgte område på nænsom vis kan indarbejdes i det omkringliggende landskab. I løbet af de to dage varierer tangens synlige areal adskillige meter alt efter tidevandet, og samtidigt med at arbejdet finder sted, kommer nyt tang og nye sten og skaller vedvarende til området.