SKALLER I ASFALT 2020

SKALLER I ASFALT 2020

November 2020 / Landskabsbearbejdning 4

Muslingeskaller fyldes i revnerne på en asfaltvej.

November 2020 bruges en dag på at fylde revnerne i en asfaltvejstrækning med skaller fra blåmuslinger. Vejen er centralt placeret på Hjarnø og den passeres, hvis man skal til øens vestlige ende. Det besluttes at samle skaller på en nærliggende strand og herefter bære dem til vejstrækningen. Først er der ingen skaller at finde på stranden, så pludselig er der muslingeskaller overalt. Der fyldes poser med skaller og de bæres til vejen, hvor de tromles, så skallerne bliver til små stykker perlemor. Tromlen køres over poserne igen og igen. De knuste muslingeskaller fyldes i revnerne. Først skylles de knuste muslingeskaller ikke. Så hældes der vand på områderne med skaller. Vandet lægger sig som søer, og skallerne fordeler sig på asfalten. Så skylles skallerne i stedet, inden de fyldes i revnen. Tromlen køres henover revnerne med skaller. Lyden mod asfalten er skarp, og skaller knuses yderligere. Skallerne ligger som lyse linjer i asfalten. Mørket lægger sig over landskabet.