PROGRAM

LANDSKABSDIALOGER 

Hjarnø, torsdag den 29. oktober 2020

SEMINAR / PROGRAM 

Programmet starter klokken 10.00, 

hvor vi mødes i Snaptun, hvorfra alle seminardeltagere sejles til Hjarnø. 

10.10 – 10.45: Fælles sejltur (5 min.) fra Snaptun til Hjarnø samt gåtur til destination.

10.45 – 11.15: Introduktion v/ Willmark til seminarets program og overordnede spørgsmål: ’Hvordan kan vi via konkret arbejde med og i landskab udvikle metoder, som handler om at forstå et givent sted, og komme tætter på landskab steds-specifikt, så vi kan udvikle tankevækkende landskaber også i sammenhænge hvor det ikke forventes.’

11.15 – 12.15: Præsentation af deltagere  / alle deltagere laver en 1 minuts præsentation af sig selv.

12:15 – 13.00: Modereret samtale / To oplæg og dialog. Tema ’flygtighed, nærvær, tid, tilstedeværelse’ /    Litterat/filosof og kunstner.

13.00 – 13.30: Frokost.

13.30 – 15.30: Landskabsbearbejdninger v/ Willmark / vandring til landskabs-bearbejdninger 4, 5 og 6.

15.30 – 16.15: Modereret samtaler / To oplæg og dialog. Tema: ’Mødet: arkitektur, kunst, landskab’ / Arkitekt og kunstner

16.15 – 17.00: Afrunding: Opsummering og refleksion af hvordan dagens viden kan bruges og                         indarbejdes i nye agendaer i det byggede miljø.

Landskabsdialoger er støttet af Statens Kunstfond / Arkitekturudvalget

Som optakt til seminaret laves af Willmark tre landskabsbearbejdninger, som indgår i seminaret.